Ön itt tartózkodik:
  1. SSS Románia »
  2. Kerületünk története

Kerületünk története

A Romániai Kerület a budapesti alapítással egy időben szerveződött Ikrich Erzsébet Auguszta (1889–1973) testvér irányításával. A testvérek kezdettől fogva jelen voltak az egyházi és társadalmi életnek azokon a területein, ahol elkötelezettségükre és tudásukra szükség volt. Erdélyben részt vállaltak a legkülönfélébb mozgalmakban: Kolozsvárott az Erdélyi Katolikus Nőszövetség munkájában és vezetésében. A falusi leányifjúság részére népfőiskolákon vezettek háztartási, gazdasági és varrótanfolyamokat. Intézmények létrehozását segítették: a testvérek vezetésével szülészet alakult (csíksomlyói Salvator Egészségház, kolozsvári Maternitate a Szociális Iskola internátusa helyén), anyák otthona, napközi otthonok (Kolozsvár, Mária Szíve plébánia), árvaház (Nagyvárad, Nagyszeben), otthonok külön-külön egyetemi hallgatónők (Bukarest), munkáslányok és cselédlányok (Bukarest) részére, női otthonok, öregek otthona (Detta, Nagyvárad). A testvérek egy ideig működtették az Erdélyi Püspökség tulajdonát képező kolozsvári Központi Szállót és annak éttermét (a mai Melody Szálloda helyén).

Szintén a testvérek kezdeményezték az Ezer Székely Leány Napját, amelyet azóta is megtartanak Csíksomlyón.

Bukarestben és Budapesten a fővárosokba került cselédlányok részére szerveztek érdekvédelmi és identitásőrző programokat.

A szerzetesrendek 1948-ban történt feloszlatását követően futári és közvetítői tevékenységével több testvér vett részt az egyházmegye és a Vatikán közötti titkos kapcsolattartás előmozdításában, emiatt tizenöt testvér szenvedett 2–10 év közötti börtönbüntetést. A kommunizmus kezdetén Márton Áron meghívta a testvéreket, hogy vegyék át Gyulafehérváron a püspöki háztartás vezetését. Ezt a munkát a testvérek Márton püspök haláláig végezték, Kacsó Júlia testvérünk pedig hűségesen gondozta őt élete utolsó időszakában. A szétszóratás évei alatt jeltelenül is tovább élték a karizmát, hűségesen őrizték hivatásukat.

A folytonosság nem szakadt meg az illegalitás idején sem: börtönbüntetést is kockáztatva 1948–1990 között tizenkét új taggal gyarapodott a közösség.

1990-ben újrakezdődött a kerület szervezeti újjáépítése, valamint a karizma újrafogalmazása a társadalmi változások és teológiai hangsúlymódosulások fényénél. Ma a Kerületnek 17 örökfogadalmas és 2 ideiglenes fogadalmas tagja van.

Történetünk

Közösségünket Slachta Margit (1884–1974) alapította 1923. május 12-én Budapesten. A Társaság célja, hogy az ősi szerzetesi eszményt modern körülmények között megélve hivatásos és képzett munkatársakat küldjön az élet különféle területeire: a szociális, kulturális, közéleti szférába és minden olyan helyre, ahol az evangelizációt, a gyermek, a nő és a család jólétét mozdíthatjuk elő.

Bővebben

Lelkiségünk

Társaságunk azért alakult, hogy Istent dicsőítse, és hogy részt vegyen Krisztus megváltó tevékenységében a Megszentelő Szeretetről való tanúságtétel által. Lelkiségünket jellemzi: a Szentlélekben gyökerező élet, Szent Benedek lelkisége, a felkészült szociális tudatosság, a korszerű életstílus. A Szentlélekkel való bensőséges kapcsolatunk életünk legnagyobb kincse.

Bővebben

Kapcsolat

Szociális Testvérek Társasága
Románia


Tordai út, 33 szám
Kolozsvár
Kolozs megye
Románia
400193

Telefonszám:
0364-110.523

Írjon nekünk!

SSS Hírlevél

Ha értesülni szeretnél híreinkről, akkor a következő űrlap segítségével feliratkozhatsz hírlevelünkre.

Látogass meg minket!